Par BSR-Electric projektu

Eiropas Savienība ir izvirzījusi vērienīgus mērķus attiecībā uz transportanozares emisiju samazināšanu un pat ierosināja pakāpeniski atteikties notradicionālās uzpildes transportlīdzekļiem pilsētas transportā līdz ar 2050.Tajā pašā laikā, pilsētu iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitātes prasībasnesamazināsies, un tas nozīmē, ka ievērojams alternatīvo dzinēju sistēmupieaugums tāds kā e-mobilitāte būs neizbēgama.

1
2
3
3
4
5
6
7
7
7
Map

Tomēr pieredze arpraktisko e-mobilitātes risinājumu īstenošanu joprojām ir diezganierobežota. Pamatā ir manāms progress tikai elektromobīļu sektorā, betciti veidi ir vēl izpētāmi. Projektā tika pētīts pilsētu vidē potenciāliizmantojamie tādi e-mobilitātes veidi, kas domāti kravu pārvadājumiem,pilsētas uzkopšanas transportlīdzekļi, e-skūteri un citi.Līdz ar to projektspalīdz un atbalsta publiskās iestādes un plānotājus procesā, kas saistīts arinovatīvas e-mobilitātes koncepcijas integrēšanu pilsētas transportastratēģijās.

BSR electric projekta mērķis ir palielināt elektriskās mobilitātes lomu(turpmāk e-mobilitāte) pilsētu transporta sistēmās ap Baltijas jūru, izpētottās potenciālus un demonstrējot iespējamo dažādu e-mobilitātes veidupielietojumu. Tādējādi šis starpvalstu projekts palīdzes samazināt CO2emisijas un ievērojami uzlabot dzīves apstākļus pilsētās, kurās cieš nogaisa un trokšņa piesārņojumu, ko rada naftas produktu transports.Projekts virzīs publiskā sektora iestādes, uzņēmumus, plānotājus untransporta uzņēmumus uz e-mobilitātes iekļaušanu pilsētu transportastratēģijās. Novērtējot vajadzības, tiks veiktas transnacionālās pilotaaktivitātes noteiktu e-mobilitātes veidu praktiskai demonstrēšanai.Praktiski zināšanu veidojoši pasākumi ilgtermiņa veicinās zināšanu unpieredzes pārnešanu programmas pilsētās.

BSR-Electric projekta partneri

Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāte / Tehnoloģiju un inovācijuasociācija ATI Kuste Gmbh / Hoje-Tāstrupas pašvaldība / AB lindholmenzinātniskais parks / Turku Lietišķo zinātņu universitāte / Green Net Somija,Helsinku reģiona vides pakalpojumu pārvaldes / CleanTech NPO Igaunija /Rakveres pilsētas pašvaldība / Gdaņskas pilsēta / Elektrotehniskaisinstitūts Gdaņskas filiāle / Nulles emisiju avotu organizācija / Rīgasenerģētikas aģentūra / SIA “Ardenis”
https://www.bsr-electric.eu/partners

Par BSR-Electric Rīgā

Projekta “Bezizmešu transporta risinājumi Baltijas jūras reģionā” BSR-electric) ietvaros izstrādāts starptautisks pētījums par aktuālo situāciju un attīstības iespējām elektromobilitātes jomā 8 Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā.Pētījuma mērķis bija novērtēt pašreizējo situāciju e-mobilitātes risinājumu ieviešanā konkrētos projekta partneru reģionos un pilsētās Baltijas jūras reģionā, lai apzinātos lielākos izaicinājumus un identificētu veiksmīgākos risinājumus ieviešot e-mobilitāti teritorijā. Lejupielādēt pētījumu angļu valodā ir iespējams šeit http://emobilitate.lv/wp-content/uploads/2019/01/2018.11.30-BSR-E-mobility-stakeholder-analysis.pdf

Projekta ietvaros Rīgā tiek īstenoti divi pilotprojekti - Rīgas 1. slimnīcā unMatīsa kapsētā ar mērķi izpētīt lēngaitas elektromobiļu izmantošanu, laiatvieglotu pārvietošanos cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām unatvieglotu aprīkojuma pārvadāšanu. Rīgas 1. slimnīcai pagājušā gadarudenī tika nodoti lietošanā divi lēngaitas elektromobīļi, lai atvieglotupacientu pārvietošanu slimnīcas teritorijā, savukārt Matīsa kapiem nodotsviens īpaši pielāgots lēngaitas elektromobilis. Projekta turpinājumā tikspētīta šo transportlīdzekļu efektivitāte un novērtēta to izmantošanaslietderība nākotnē.

Rīgas 1.slimnīca

Rīgas 1.slimnīcai tiek dota iespēja divus gadus izmēģināt e- skūterus , lai redzētu, cik efektīvitie ir, kā to izmantošana var atvieglot slimnīcas ikdienas darbu un vai nākotnē šādu praksi varētu turpināt izmantojot vairāk e-skūterus. Slimnīcā, līdz šim nav izmantoti e-skūteri, tādēļ tā būs unikāla pieredze, kā e-skūterus var pielietot slimnīcas vajadzībām, lai atvieglotu pacientu pārvietošanu slimnīcas teritorijā.

Divu e-skūteru testēšana Rīgas 1. slimnīcas vajadzībām notiek BSR electric projekta ietvaros,kas ir saņēmis Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansējumu.

Projekta mērķis ir veicināt e-mobilitāti pilsētu transportā, izpētot neizmantotos potenciālos veidus un demonstrējot dažāda veida pilsētas e-mobilitātes risinājumus, piemēram, elektrisko pilsētas loģistiku, e-velosipēdu, e-autobusu, e-skūteru un e-prāmju izmantošanu. Katra no projekta valstīm ir izvēlējusies apskatīt vienu no e-mobilitātes risinājumiem.

Latviju projektā pārstāv Rīgas enerģētikas aģentūra, un projekta ietvaros tika nolemts apskatīt e – skūteru izmantošana iespējas, lai nodrošinātu sociālo integrāciju, jeb citiem vārdiem sakot, atvieglot pārvietošanās iespējas vietās, kur cilvēkiem ir ierobežotas iespējas.

Kā uzsākt braukšanu?

Kā ieslēgt signālu?

Kā uzlādēt?

Drošība

Braukšanas apskats

Matīsa kapi

‘’BSR Electric’’ ietvaros ar Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” starpniecību Matīsa kapsētas vajadzībām tika nodots lēngaitas elektriskais automobilis, kas izgatavots Melex rūpnīcā Polijā. Šis ir vienīgais šāda veida modelis pasaulē, kas īpaši paredzēts izmantošanai kapsētās.

Elektriskais transportlīdzeklis Melex Diamond S tiks izmantots gan kapu apmeklētāju, gan darbinieku vajadzībām. Tam ir transformējams korpuss, kas ļauj pārvadāt līdz pat trīs metrus garus priekšmetus un darba rīkus, zem aizmugurējiem sēdekļiem ir ietilpīgs kravas nodalījums, kā arī piecas sēdvietas pasažieru pārvadāšanai. Ņemot vērā plašo kapu teritoriju, viens no projekta mērķiem ir izpētīt kā šādu transportlīdzekļu izmantošana var atvieglot pārvietošanos cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām.

Ražotāja noteiktais ātruma ierobežojums drošības apsvērumu dēļ samazināts no 24 km/h uz 16 km/h. Elektriskā automobiļa svars ir 850 kg. Ar vienu uzlādi tas var nobraukt līdz 60 km. Pilna baterijas uzlāde aizņem 8 stundas un to var veikt, izmantojot parasto 220 V rozeti.

Kā iedarbināt?

Motora apskats

Kā ieslēgt gaismu?

Drošība

Braukšanas apskats

5 vienkārši soļi kā pareizi lietot e-skūteri

Gadījuma, ja pamanīji, ka e-skūteri tehniskais stāvoklis nav atbilstošs, tai skaitā ir nepieciešama uzlāde, lūdzu informē atbildīgo personu.

Karte

Rīgas 1. slimnīca
Matīsa kapi


-->